Inflationen oförändrad vid 6,5% i oktober 2023

Sveriges inflation oförändrad på 6,5% i oktober 2023, påverkad av högre boendekostnader och räntor, men balanserad av lägre el- och drivmedelspriser.

Inflationen oförändrad vid 6,5% i oktober 2023

Per Lindow

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar i dag stabilt inflationsläge trots ökade boendekostnader och räntor. I oktober 2023 förblev Sveriges inflationstakt oförändrad på 6,5 procent enligt Konsumentprisindex (KPI), en konstant nivå sedan september.

Månadsförändringen från september till oktober var marginell, endast 0,2 procent. Detta stabiliserade läge tillskrivs delvis sjunkande elpriser som inte längre bidrar lika mycket till inflationen.

Riksbankens nästa drag förblir osäkert

Ekonomiska analytiker, inklusive SVT:s Alexander Norén, hade förväntat sig högre inflationssiffror för oktober. Denna måttliga ökning på 0,2 procentenheter ses som positiv jämfört med samma period förra året, när energipriserna tillfälligt sänktes.

Inflationsnivåerna ligger nu närmare Riksbankens prognoser från september. Med tanke på de senaste utvecklingarna inom globala centralbanker, där flera banker, exempelvis Federal Reserve, har slutat höja räntorna, finns det en osäkerhet kring Riksbankens kommande räntebeslut.

I detalj visar statistiken att stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,6 procentenheter till inflationstakten enligt KPI. Även om elpriserna ökade något från september till oktober så har de minskat med 27,7 procent under de senaste 12 månaderna.

Prisökningar inom rekreation och kultur bidrog också till inflationstakten, medan lägre drivmedelspriser och sänkta hotellpriser hjälpte till att balansera inflationstrycket.

Innehåll reviderad Nov 14, 2023

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
  • LinkedIn
Stapeldiagram

Enkätstudie för svenska lånemarknaden

Den svenska spelsajten CasinoFeber har genomfört en marknadsundersökning för att undersöka låntagares konsumtionsvanor. FinansFreak summerar det viktigaste från enkäten.

Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska