Erbjudande om ränta på bolån

Regeringen i Sverige har föreslagit en ny betalningsmodell som syftar till att göra det billigare för hushåll att lösa bundna bolån i förtid.

Regeringen föreslår billigare lösning av bundna bolån från 2025

Per Lindow

Regeringen i Sverige har föreslagit en ny betalningsmodell som syftar till att göra det billigare för hushåll att lösa bundna bolån i förtid. Förslaget planeras träda i kraft från den 1 januari 2025 och syftar till att minska de ekonomiska och administrativa bördorna för låntagare som föredrar bundna bolåneräntor.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) betonar att de nuvarande reglerna kan skapa onödiga hinder och orättvisor, särskilt för låntagare i ett sämre förhandlingsläge. Det nya förslaget bygger på en schablonregel baserad på swapräntan, det vill säga skillnaden mellan räntan vid tiden för lånebindningen och vid tidpunkten för lånets inlösen.

Trots regeringens ambition att underlätta för låntagare så tror organisationen Villaägarna att förslaget kommer att ha begränsad betydelse för konsumenterna. De hade föredragit en annan modell för att hantera ränteskillnadsersättningen som nu krävs av bolånetagare som bryter sina bundna lån i förtid. Villaägarnas samhällspolitiska chef, Håkan Larsson, ger Frankrike som exempel på bättre lösning där dom har takbegränsning på hur stor ränteskillnadsersättningen får vara.

Innehåll reviderad Nov 14, 2023

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
  • LinkedIn
Stapeldiagram

Enkätstudie för svenska lånemarknaden

Den svenska spelsajten CasinoFeber har genomfört en marknadsundersökning för att undersöka låntagares konsumtionsvanor. FinansFreak summerar det viktigaste från enkäten.

Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska