Styrräntan höjs till 1,75 procent

Riksbanken höjer nu styrräntan med en procentenhet till 1,75 procent. Höjningen är den högsta på nästan 30 år och dessutom är prognosen ytterligare höjning i vinter.

Riksbanken chockhöjer styrräntan till 1,75 procent

Per Lindow

På en pressträff i morse meddelade riksbankschefen Stefan Ingves att Riksbanken höjer styrräntan med en procentenhet, från 0,75% till 1,75%. Det är en chockhöjning, den största som skett på närmare 30 år. Samtidigt meddelar Riksbanken att prognosen för styrräntan att den kommer höjas ytterligare i vinter och det kommande halvåret.

Inflationen är för hög. Den urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för både företag och hushåll att planera sin ekonomi. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent.

Riksbank.se

Riksbanken menar också att inflationen har blivit högre än föregående prognos i juni och att penningpolitiken därför måste stramas åt ännu mer.

I november har Riksbanken sitt nästa möte, styrräntan förväntas höjas ytterligare då.

Inflationen en missbedömning av Riksbanken

Riksbanken missbedömde inflationen och hade en felaktig prognos. Från att först göra en prognos att styrräntan ska höjas först 2023 till att chockhöja så här. Hela världen har blivit överraskade av inflationen som inte bara ökat i Sverige.

Höjningen av styrräntan är en nödbroms av Riksbanken. En lite väl hård inbromsning, tvärtemot vad en Riksbank ska göra. Ett panikslaget försök att få ner inflationen i Sverige. 

Svenska kronan är också svag, vilket med stor sannolikhet bidrar till dagens beslut att höja styrräntan.

Riksbankens prognos för styrräntan

Riksbankens prognos är att styrräntan kommer höjas till 1,9 procent innan året är slut. Prognosen är att styrräntan kommer ligga på 2,53 procent det tredje kvartalen 2023 innan den kommer börja sänkas igen.

Tabellen nedan visar Riksbankens prognos för styrräntan samt hur prognosen såg ut i juni 2022.

Kvartal Styrränta Bedömd styrränta juni 2022
2022 kv 3 0,82 0,76
2022 kv 4 1,90 1,36
2023 kv 3 2,53 1,94
2024 kv 3 2,47 2,01
2025 kv 3 2,35 -

Källa: Riksbanken

Riksbankens senaste prognoser har visat allt annat än att de går att lita på. Vi kan mycket väl få se ännu högre styrränta än vad Riksbanken förutspår nästa år. Vissa ekonomer tror till och med att styrräntan kommer ligga runt 3,5 procent sommaren 2023.

Höjningen får konsekvenser

Riksbankens styrränta påverkar många finansiella instrument. Allt från lån och leasingavtal till sparräntor och börsen.

Många konsumenter och låntagare kommer få ökad ränta och månadskostnader. För hushåll med höga bolån kommer räntehöjningen bli extra kännbar.

Med ökade priser på el, mat och drivmedel står vi inför en tuff vinter och kommande år. En höjning av styrräntan är egentligen det sista som behövs för att många hushåll inte ska gå på knäna.

För konsumenter är det enda positiva med räntehöjningen att sparräntan på sparkonton vanligtvis höjs när styrräntan höjs. Hos FinansFreak kan du bland annat jämföra sparkonton och sparräntor.

Jämför sparkonton

Innehåll reviderad Sep 21, 2022

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
  • LinkedIn
Stapeldiagram

Enkätstudie för svenska lånemarknaden

Den svenska spelsajten CasinoFeber har genomfört en marknadsundersökning för att undersöka låntagares konsumtionsvanor. FinansFreak summerar det viktigaste från enkäten.

Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska