Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4 procent

Vid dagens räntebesked från Riksbanken meddelades det att styrräntan blir kvar på 4 procent till följd av ett inflationstryck som har sjunkit.

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4 procent

Per Lindow

I dag meddelade Riksbanken att styrräntan lämnas oförändrad på 4 procent. Inflationstrycket har sjunkit men man har beredskap att höja styrräntan ytterligare.

Statistikmyndigheten (SCB) meddelade nyligen att inflationen var oförändrad vid 6,5% i oktober. Riksbankens beslut reflekterar en balans mellan att dämpa inflationen och att stödja den ekonomiska tillväxten.

Enligt Riksbanken har den globala strama penningpolitiken bidragit till att inflationen har sjunkit från toppnivåerna under föregående år. I Sverige har konsumentpriserna ökat i en långsammare takt och företag planerar inte längre omfattande prisökningar. Arbetsmarknaden, trots en försvagning, har fortfarande ett starkt utgångsläge.

Riksbanken noterar dock att inflationen fortfarande är högre än önskat och att det finns risker för att den inte kommer att sjunka tillräckligt snabbt framöver. Priserna på tjänster ökar fortfarande snabbt och bidrar signifikant till den totala inflationen. Dessutom påverkar en fortsatt svag svensk krona prisökningstakten på varor.

Riksbankens direktion har betonat behovet av att bibehålla en åtstramande penningpolitik. De har förberett sig för möjligheten att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras. Prognosen för styrräntan antyder en möjlig höjning i början av nästa år, med en fortsatt åtstramande politik över en längre period för att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent.

Beslutet om styrräntan och dess konsekvenser kommer att utvärderas noggrant med ny information som påverkar både konjunkturen och inflationsutsikterna. Riksbanken överväger också att öka försäljningstakten av statsobligationer, med ett möjligt beslut i januari under det penningpolitiska mötet.

Prognos för styrräntan

Kvartal Styrränta Bedömd styrränta september 2023
2023 kv 3 3,75 3,75
2023 kv 4 4,0 4,03
2024 kv 4 4,10 4,10
2025 kv 4 3,87 3,95
2026 kv 4 3,51 -

Riksbankens nuvarande prognos är att styrräntan kommer höjas en aning nästa år för att sänkas först 2025.

Prognosen är en prognos, men många vill se en sänkt styrränta för att vi ska bli mer köpstarka och få lägre räntekostnader på lån och annat.

Att styrräntan lämnas oförändrad gör lyckligtvis att räntorna på rörliga lån inte höjs ytterligare.

Innehåll reviderad Nov 23, 2023

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
  • LinkedIn
Stapeldiagram

Enkätstudie för svenska lånemarknaden

Den svenska spelsajten CasinoFeber har genomfört en marknadsundersökning för att undersöka låntagares konsumtionsvanor. FinansFreak summerar det viktigaste från enkäten.

Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska