Stigande bolåneräntor

De förändrade penningpolitiska planerna indikerar att Riksbanken kan höja reporäntan redan våren 2022. Bolåneräntorna har börjat höjas, vilket påverkar både nya som befintliga låntagare.

Så bör du tänka när boräntorna stiger

Per Lindow

Under det första kvartalet av 2022 har det varit rejält svajigt i Sveriges och världens ekonomi. Börsen har rasat, vi lever i efterdyningar efter covid-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har påverkat hela världsekonomin.

Enligt färska uppgifter från SCB (Statistiska Centralbyrån) steg inflationen i mars till 6,1 procent. Så hög inflation har vi inte haft sedan december 1991 då inflationen låg på 7,8 procent. I februari var inflationstakten 4,5 procent

Den största orsaken till den stigande inflationen är kriget i Ukraina som har drivit upp energipriserna. Prisökningarna har spridit sig till el, drivmedel, livsmedel och annat vi konsumerar.

I februari meddelande riksbankschefen Stefan Ingves att den första höjningen av reporäntan skulle komma 2024. Mycket har hänt sedan dess och olika chefer på Riksbanken har förberett allmänheten om ett högre ränteläge och förändrad penningpolitisk plan.

Ekonomer varnar om att höjningen av reporäntan kan ske redan under 2023. Att den ska höjas först 2024 är en prognos och inte en garanti. Att vara förberedd på en ökning är något som är rekommenderat och viktigt för att hantera återbetalningen för ditt bolån.

Danske Bank har sagt att de tror att Riksbanken kommer höjer reporäntan redan i år.

För att hantera det osäkra penningpolitiska läget har flera banker har redan börjat att höja räntan på bolån, vilket har gjort att många redan nu har börjat att betala mer för deras bolån. Experter menar att Riksbanken troligen kommer att följa ränteutvecklingen i USA, vilket gör att Reporäntan kan komma att höjas inom en snar framtid.

Experter varnar för att höjningen kan vara så mycket som sju procent inom de närmaste åren. Det är viktigt att vara förberedd på en höjning för att hantera återbetalningen på ditt bolån.

Att tänka på inför en eventuell ökning

För dig som redan har ett bolån finns det olika steg att ta - som att binda upp räntan eller att binda upp delar av ditt bolån. Det går även att förhandla med banken och även kolla på andra banker och deras räntor.

Om du ska ta ett bolån är det viktigt att försöka ha en bra kontantinsats och att jämföra bolåneräntor mellan olika långivare för ditt bolån. Genom att ha en större kontantinsats kan du få en bättre ränta på ditt bolån.

Att binda räntan de senaste åren är även en rekommendation.

Försök att binda räntan uppmuntrar experterna

För dig som har ett bolån finns det dock saker du kan göra för att hålla dina månadskostnader nere. En rörlig ränta är det som tidigare har varit rekommenderat i längden. För inte enbart kan räntan gå upp, men räntan kan också gå ner om Reporäntan skulle sänkas. Med en fast ränta ändras denna aldrig, och det kan göra att i längden att du betalar mer på lånet.

Experter menar att det redan nu är dags att binda upp räntan och att tiden du kan göra detta håller på att rinna ut.

Innan du binder räntan borde du ha räknat ut din ekonomiska situation. Att binda din ränta för ditt bolån är något som banken föredrar då det historiskt inte lönar sig för låntagaren att binda upp räntan.

Om du inte har stora marginaler och känner en stor osäkerhet inför ökningen är det värt att binda delar av ditt bolån.

En sista tanke om stigande boräntor

Du borde även passa på att amortera när räntorna är låga. Du kan även vara förberedd på att räntan höjs genom att spara pengar varje månad och använda denna som en räntebuffert. När Reporäntan går ner kommer dina månadsbetalningar också att bli mindre.

Om du har bundit upp din ränta kommer du däremot fortfarande att betala för en högre ränta även om räntan för bolånet skulle ha gått ner.

Innehåll reviderad Apr 14, 2022

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
  • LinkedIn
Stapeldiagram

Enkätstudie för svenska lånemarknaden

Den svenska spelsajten CasinoFeber har genomfört en marknadsundersökning för att undersöka låntagares konsumtionsvanor. FinansFreak summerar det viktigaste från enkäten.

Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska