Räknar på boränta

Bolåneräntan kan komma att fördubblas de kommande åren enligt Riksbankschefen Stefan Ingves. Många bolån har rörlig ränta och Stefan kan inte utesluta att enskilda hushåll kan komma i kläm..

Stefan Ingves: Bolåneräntorna kommer fördubblas

Per Eriksson

I början av November uttalade sig Riksbankschefen Stefan Ingves vid en utfrågning i finansutskottet och sade att bolåneräntan kommer höjas kraftigt de kommande åren. Om finansutskottets prognoser är rätt kan bolåneräntan så mycket som fördubblas. Den rådande inflationen gör att Svenska kronan minskar i värde, vilket gör att Riksbanken måste agera med mer kraftfulla räntehöjningar.

Om vi får rätt kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas

– Om vi får rätt kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas, säger riksbankschefen Stefan Ingves.

I en chatt hos SVT sade Stefan Ingves att Riksbanken räknar med att höja räntan med 0,5 % per år de kommande åren, och att reporäntan kommer ligga på drygt 1 procent år 2021.

Har man räknat fel kommer säkert en och annan få konsekvenserna av det

Många hushåll har bolån med rörlig ränta och Stefan menade det är viktigt att alla räknar igenom hur stora lån de kan ta och att det inte går att utesluta att enskilda hushåll kan komma i kläm när räntorna stiger.

– Har man räknat fel kommer säkert en och annan få konsekvenser av det, menar Stefan Ingves.

Martin Flodén som är Vice riksbankschef sade att hushållen räknar med stigande räntor och också klarar av det.

– Hushållen är ganska väl rustade för de blygsamma ränteförändringar vi ser framför oss, sade han.

Martin Flodén påpekade att Riksbanken inte kan styra penningpolitiken efter de mest skuldsatta. Om inflationen skulle stiga mer än väntat måste Riksbanken agera med mer kraftfulla räntehöjningar, vilket skulle få större effekter på högt skuldsatta hushåll.

Vad ska man tänka på om man ska ta ett bolån?

Med tanke på Riksbankens prognoser är det framförallt viktigt att inte ta högre bolån än man klarar av. När ni ska ta ett bolån vill bankerna att ni ska klara av en viss ränteökning, men hur mycket varierar från bank till bank men vanligtvis kring 7 procent. Enligt många uppgifter till Allabolan.com slarvar många banker med den så kallade kalkylräntan och lånar ut höga belopp som låntagare egentligen inte klarar av om räntan kraftigt skulle höjas.

För det andra kan det vara smart att binda sin ränta en längre tid. Vill ni inte binda hela lånet kan ni ofta ha en del bunden och en del rörlig. Titta också över vilken listränta de olika bankerna och bolåneinstitutet erbjuder så att ni kan välja den långivare som erbjuder lägst ränta eller bäst villkor. Använd vår jämförelse av bolån för att enkelt se akutella bolåneräntor.

Innehåll reviderad Dec 01, 2018

Skribenter

Per Eriksson
Fortsatt högt hushållssparande under 2021

Fortsatt högt hushållssparande under 2021

Färska siffror från Statistikmyndigheten och Finansinspektionen visar att hushållssparandet är fortsatt högt i Sverige. Framförallt inom aktier, fonder och privata försäkringar.

Stigande bolåneräntor

Så bör du tänka när boräntorna stiger

De förändrade penningpolitiska planerna indikerar att Riksbanken kan höja reporäntan redan våren 2022. Bolåneräntorna har börjat höjas, vilket påverkar både nya som befintliga låntagare.