Administrationsavgift

Många anser att administrationsavgift är en störande extra kostnad på fakturan. Långivare har rätt att ta ut en administrationsavgift för att täcka sina administrativa kostnader, exempelvis vid fakturering.

Läs mer om vad administrationsavgift innebär och hur du kan undvika att betala denna avgift. I denna guide förklarar vi administrationsavgift primärt inkluderade på lån.

Vad är administrationsavgift?

Administrationsavgift är en avgift som långivare kan ta ut för att täcka kostnaderna för hantering och administration av ett lån. För privatlån och SMS-lån innebär detta en extra kostnad utöver räntan och andra avgifter.

Avgiften kan inkludera kostnader för att bearbeta låneansökan, hantera betalningar och annan administrativ service såsom arbetstid för att skapa faktura, kuvertering och porto.

Administrationsavgift måste framgå i avtalet

Enligt konsumentkreditlagen och allmänna avtalsrättsliga principer måste en eventuell administrationsavgift vara tydligt specificerade i avtalet så att konsumenten är fullt informerad om alla kostnader innan de ingår avtalet.

I låneavtalet (skuldbrevet) och i SEKKI-blanketter måste det framgå om låntagaren förväntas betala en administrationsavgift och i så fall vilket belopp. Om administrationsavgiften inte anges i avtalet som låntagaren har godkänt så har långivaren ingen juridisk rätt att ta ut den.

En långivare får inte heller ändra administrationsavgiften i efterhand och om lånet har en bindningstid måste avgiften förbli oförändrad under hela bindningstiden.

Bild: Exempel på administrationsavgift som framgår att ViaConto tar ut.

Bestrid faktura med ogiltig administrationsavgift

Har du fått en faktura med administrationsavgift som du anser är felaktig kan du bestrida fakturan. Det gäller om långivaren tar ut en administrationsavgift som inte tydligt framgick i skuldbrevet.

Viktigt att bestrida första fakturan

Betalar du den första fakturan för ett lån räknas det juridiskt som att du godkänner avtalet, då har långivaren rätt att debitera samma administrationsavgift under hela löptiden.

Framgick det inte i skuldbrevet att en administrationsavgift tas ut och denna avgift ändå är med på första fakturan är det därför viktigt att du bestrider den omgående för att inte godkänna avtalet.

Så stor får administrationsavgiften vara

Långivare och företag får inte använda administrationsavgiften som ett sätt att tjäna pengar. Avgiften får endast täcka administrativa kostnader.

Det finns ingen specifik lag som reglerar exakt hur stor en administrationsavgift får vara. I stället baseras detta på skälighetsprincipen och vad som anses rimligt i det specifika sammanhanget.

Administrationsavgift på lån

Under tidigt 2000-tal var det relativt vanligt att långivare tog ut en administrationsavgift, framför allt på snabblån. Numera är det inte lika vanligt att denna avgift förekommer.

Det förekommer att långivare kallar administrationavgift för månadsavgift. Eller att långivare tar en administrationsavgift i stället för en aviseringsavgift.

Tips

Se upp för lån som har en hög administrationsavgift. Sådana lån kan bli dyra om löptiden är över en månad. Även lån med låg ränta kan ha hög effektiv ränta om administrationsavgifter och andra avgifter tillkommer.

När vi jämför lån kontrollerar vi alltid om långivarna tar ut en administrationsavgift.

Undvik att betala administrationsavgift

För att undvika att betala administrationsavgifter kan du vidta flera åtgärder, både före och efter att du ingår ett avtal eller köper en tjänst.

Här är några praktiska steg

  • Läs avtalsvillkoren noggrant. Se till att du noggrant läser igenom alla villkor innan du tackar jag till ett låneerbjudande för att säkerställa att ingen administrationsavgift debiteras. Fråga långivaren om det är oklart vad som ingår.
  • Välj en långivare utan administrationsavgift. Undersök marknaden och välj en långivare som inte tar ut administrationsavgifter.
  • Välj e-faktura eller autogiro: Vissa långivare tar ut en administrationsavgift för pappersfakturor eller specifika betalningsmetoder. Genom att välja digitala fakturor och betalningsmetoder kan du i bland undvika dessa avgifter.

Vanliga frågor om administrationsavgift

Är aviavgift och administrationsavgift samma sak?

Måste jag betala administrationsavgift?

Vad är administrationsavgift?

Innehåll reviderad Maj 30, 2024

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
  • LinkedIn
Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska