Aviseringsavgift

En aviseringsavgift, även kallad aviavgift eller fakturaavgift, är en administrativ avgift som vissa långivare och företag tar ut för att skicka pappersfakturor eller andra typer av betalningsavier till kunder. Det är vanligt att denna avgift tas ut för att täcka kostnader för utskrift, kuvertering och postning av fakturor.

Aviseringsavgiften är en av flera avgifter som kan tillkomma på lån som får lånekostnaden att öka rejält. Läs mer om vilka regler som gäller för aviseringsavgifter och hur du kan undvika denna kostnad.

Hur hög får aviseringsavgiften vara?

Det finns ingen specifik lagstadgad gräns för hur hög en aviseringsavgift får vara. Däremot måste avgiften vara skälig och stå i proportion till de kostnader som företaget har för att skicka avin.

 • Långivare måste informera sina låntagare om aviavgiften på ett tydligt sätt innan avin skickas

 • Låntagare måste godkänna denna aviavgift genom att ingå ett avtal eller genom att betala fakturan.

 • Konsumentverket har gett riktlinjer om att aviavgifter bör vara rimliga och skäliga.

 • En oskälig avgift kan anses vara ett brott mot god marknadsföringssed och kan anmälas till Konsumentverket.

 • Vanligtvis ligger aviavgifter på 20–50 kr
Tips

Vissa långivare tar ut en aviseringsavgift men kallar avgiften för administrationsavgift eller månadsavgift, vilket både kan vara förvirrande och underligt.

Aviavgifter kan göra lån dyra vid långa löptider

En aviavgift är en onödig avgift att betala på lån, framför allt vid längre löptider. Har du exmpelvis ett lån med tre års löptid och 50 kr i aviavgift betalar du totalt 1800 kr i aviavgifter.

Ju längre löptid lånet har desto dyrare total aviavgift. Tar du däremot exempelvis ett mindre SMS-lån med 1–2 avbetalningar är aviavgiften kanske inte lika betydelsefull att bry sig om.

Tillkommer alltid aviavgift på lån?

Nej, du får inte alltid en aviavgift på lån. Det beror på långivaren och vilket typ av lån du har. En aviavgift kan tillkomma så länge det är angivet i avtalet (skuldbrevet).

Många långivare tar ut en aviavgift för pappersfakturor men bjuder på denna avgift om du betalar fakturorna via autogiro eller e-faktura. En aviavgift kan dock förekomma även om fakturan betalas via autogiro eller e-faktura eftersom det ändå finns ett fakturaunderlag med i bilden.

Långivaren Credifi tar exempelvis ut en aviavgift om hela 60 kr per faktura, trots att återbetalningar sker digitalt via Zimpler. Det kan anses vara en onödigt hög aviavgift även fast dom har rätten till att ta ut avgiften.

Bild: Aviavgift hos Credifi

Tips

Många långivare tillåter låntagare att byta fakturametod under avtalstiden. Betalar du ditt lån med pappersfaktura som inkluderar aviavgift kan du ofta byta till autogiro eller e-faktura för att slippa aviavgiften.

Alternativ för att undvika aviavgifter

Om du redan får pappersfakturor och betalar aviavgift kan du kontakta din långivare och fråga om de erbjuder alternativ utan avgift. Många långivare är villiga att hjälpa dig övergå till en elektronisk betalningsmetod.

 1. E-faktura. Anmäl dig till e-faktura hos din långivare. Fakturan skickas då elektroniskt direkt till din internetbank och du slipper aviavgiften.
 2. Autogiro. Med autogiro dras betalningen automatiskt från ditt konto varje månad, vilket vanligtvis innebär att ingen faktura skickas och därmed ingen aviavgift tas ut.
 3. Digitala brevlådor. Registrera dig för en digital brevlåda, exempelvis Kivra, där du kan ta emot fakturor digitalt istället för i pappersform.
 4. E-postfaktura. Vissa långivare kan skicka faktura via e-post, vilket också kan vara ett sätt att undvika aviavgifter.

Innehåll reviderad Maj 30, 2024

Skribenter

Per Lindow
 • Per Lindow
 • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
 • LinkedIn
Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska