Löptid

Löptid är en generell term som beskriver tidslängden från start till slut för ett specifikt objekt eller aktivitet. Termen används inom olika områden och har något varierande betydelser beroende på om det exempelvis gäller:

 • Lån
 • Investeringar
 • Försäkringar
 • Projektledning
 • Matematik och vetenskap

I denna guide fokuserar vi på att förklara löptid inom lån och investeringar.

Löptid inom lån

När det gäller lån refererar löptid till tidsperioden från när ett lån utfärdas till dess att det ska helt och hållet ska vara återbetalt. Det är tiden under vilken ränta betalas och lånet återbetalas vid förfallodagen för varje betalningstillfälle.

Det finns flera termer som används synonymt eller relaterat till löptid. Här är några av de vanligaste:

 • Återbetalningstid
 • Amorteringstid
 • Låneperiod

Löptid på SMS-lån

Det finns varierande löptider på SMS-lån, allt från enstaka dagar eller månader upp till 12 eller 24 månader. Vilken löptid du kan få eller kan välja beror till stor del på om lånet är en kontokredit eller ett lån med bestämd löptid.

Löptiden på SMS-lån kan endast påverkas om låneformen är kontokredit som låter låntagare amortera av lånet i önskad takt. På ett SMS-lån med bestämd löptid kan löptiden inte ändras efter att skuldbrevet har signerats.

Löptid på privatlån

I Sverige har privatlån ofta valbar löptid från 1–20 år. Vissa långivare har ett spann däremellan som kan väljas.

Tack varje att löptiden kan väljas på privatlån kan låntagare själv påverka hur lite eller mycket som amorteras på lånet varje månad, vilket även påverkar total lånekostnad.

Tips

På privatlån kan löptiden i regel ändras kostnadsfritt av låntagaren under avtalstiden. Förändrad inkomst eller utgifter under avtalstiden kan exempelvis göra att justerad löptid på lånet är nödvändigt.

Löptid på bolån

På bolån, som oftast är det största lånet du tar i ditt liv, kan löptiden vara upp till 60 år. Bolånets storlek kan exempelvis påverka löptiden. Vilken löptid som är vanligast varierar mellan banker och kan vara allt mellan 25 och 40 år.

Tips

Tänk på att löptiden på ett bolån inte är samma sak som bindningstid på bolåneräntan. Bolåneräntan kan i sig har olika bindningstider, eller löptider som man kan kalla det.

Viktigt att tänka på vid val av löptid på lån

Löptiden på ett lån är en mycket viktig aspekt att förstå och beakta av flera skäl. Här är några bra saker att tänka på.

 1. Påverkan på månatliga betalningar. Generellt gäller att ju längre löptid ett lån har, desto lägre blir de månatliga betalningarna. Detta beror på att lånebeloppet som amorteras av sprids ut över en längre tidsperiod.

 2. Totalkostnad för lånet. En längre löptid kan innebära att den totala kostnaden för lånet blir högre eftersom du betalar mer i totalt ränta och eventuella avgifter över lånets avtalstid. Detta är viktigt att överväga när man jämför olika lånealternativ.

 3. Räntesatser. Räntesatsen kan variera beroende på löptiden. Kortare löptider kan i bland erbjuda lägre räntesatser eftersom långivaren tar mindre risk på grund av den kortare återbetalningsperioden.

 4. Flexibilitet och budget. Det är viktigt att välja en löptid som passar din ekonomiska situation och budget. En kortare löptid kan spara pengar på lång sikt men kan vara svår att hantera om månatliga betalningar blir för höga.

 5. Amorteringsplan. Förstå hur amorteringsplanen ser ut för ditt lån. En amorteringsplan visar hur mycket av varje betalning som går till ränta respektive kapital. Detta kan hjälpa dig att se hur löptiden påverkar ditt lån över tid.

Löptid inom investeringar

Löptid inom investeringar refererar till den tid som kvarstår innan ett räntebärande värdepapper, exempelvis en obligation, förfaller och kapitalbeloppet återbetalas till investeraren. Det är en kritisk faktor som påverkar både risken och avkastningen på investeringen.

Löptid är även en viktig aspekt för risk och avkastning när det kommer till att investera i fastighetslån eller att investera i lån. Genom att förstå och hantera viktiga aspekter för löptid på investeringar kan du som investerare bättre balansera risk och avkastning i din portfölj.

Några viktiga aspekter för löptid på investeringar

 1. Ränterisk. Längre löptider innebär större känslighet för ränteförändringar. En höjning av räntan kan leda till större prisfall för obligationer med längre löptid.

 2. Kreditrisk. Ju längre löptid, desto större är osäkerheten kring emittentens förmåga att betala tillbaka skulden. Därför ökar kreditrisken med löptiden.

 3. Likviditet. Obligationer med längre löptider kan vara mindre likvida, vilket innebär att de inte alltid kan säljas snabbt utan att påverka priset.

 4. Inflationsrisk. Längre löptider utsätter investerare för större inflationsrisk, eftersom framtida kassaflöden kan minska i reell värde om inflationen ökar.

 5. Diversifiering. Investerare kan minska risk genom att sprida sina obligationer över olika löptider, en strategi känd som "barbell" eller "laddering".

Innehåll reviderad Maj 30, 2024

Skribenter

Per Lindow
 • Per Lindow
 • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
 • LinkedIn
Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska