Ränta

Ränta är den kostnad du betalar för att låna pengar eller den avkastning du får för att låna ut pengar. Det är en grundläggande ekonomisk mekanism som påverkar allt från privatlån och kreditkort till bolån, investeringar och sparande.

Räntan uttrycks vanligtvis som en procentandel av det lånade eller investerade beloppet över en viss tidsperiod, oftast årligen.

Ränta är en central del av ekonomin som påverkar allt från hushållens budgetar till företags investeringar och den övergripande ekonomiska tillväxten. För låntagare innebär ränta kostnaden för att få tillgång till kapital, medan för sparare och investerare innebär det avkastningen på deras pengar.

Att förstå ränta hjälper dig att fatta bättre ekonomiska beslut, oavsett om du lånar, sparar eller investerar.

Olika typer av ränta

 • Nominell ränta. Den enkla årliga räntesatsen utan hänsyn till inflation eller andra faktorer.

 • Effektiv ränta. Den totala kostnaden för ett lån per år eller intjänade pengar uttryckt som en procentandel. Den effektiva räntan ger en mer komplett bild av lånekostnaden eller investeringen.

 • Realränta. Nominell ränta minus inflationen, vilket visar den verkliga avkastningen på sparande eller investeringar.

Fast och rörlig ränta

När du tar ett lån, handlar på avbetalning, investerar eller sparar pengar kan räntan vara antingen fast eller rörlig.

Fast ränta

Fast ränta är en räntesats som förblir oförändrad under hela löptiden för ett lån eller en investering. Den ger stabilitet och förutsägbarhet, eftersom du vet exakt hur mycket du kommer att betala eller få i ränta varje betalningsperiod.

Fördelar med fast ränta

 • Förutsägbarhet. Du vet exakt hur mycket dina räntekostnader kommer att vara varje månad, vilket gör det lättare att budgetera.
 • Skydd mot räntehöjningar. Om marknadsräntorna stiger påverkas inte din ränta och du betalar samma belopp som när du tog lånet eller gjorde investeringen.

Nackdelar med fast ränta

 • Ingen fördel av räntesänkningar. Om marknadsräntorna sjunker får du ingen nytta av de lägre räntorna och kan sluta med att betala mer än vad som är nödvändigt.
 • Ofta högre initial ränta. Fast ränta kan vara högre än rörlig ränta vid lånets början eftersom långivaren tar på sig risken för framtida räntehöjningar.

Rörlig ränta

Rörlig ränta, även känd som justerbar ränta, kan ändras över tid baserat på marknadsförhållanden och referensräntor som Riksbankens styrränta eller andra benchmarkräntor. Rörliga räntor justeras periodiskt, vilket innebär att dina räntekostnader kan öka eller minska.

Fördelar med rörlig ränta

 • Potential för lägre kostnader. Om marknadsräntorna sjunker kan dina räntekostnader minska, vilket sparar pengar.
 • Flexibilitet. Det kan vara fördelaktigt i kortare löptider eller när räntorna förväntas förbli låga eller sjunka.

Nackdelar med rörlig ränta

 • Osäkerhet. Dina räntekostnader kan öka om marknadsräntorna stiger, vilket kan göra det svårare att budgetera.
 • Risk för högre kostnader. Om räntorna stiger kraftigt kan det leda till betydligt högre månatliga betalningar och totala räntekostnader.

Ränta på lån

Du betalar ränta som en avgift för att använda lånade pengar. Högre risk för långivaren resulterar ofta i högre räntor.

 • Bolån. Räntan på bolån kan vara fast (bunden) eller rörlig (3 månader bunden). Fast ränta ger säkerhet i dina boendekostnader medan rörlig ränta kan ge lägre kostnader om marknadsräntorna sjunker. Bolån har ofta lägre räntor jämfört med andra lån på grund av säkerheten i fastigheten.
 • Privatlån. Räntan på privatlån är vanligtvis rörlig under hela löptiden. I regel ändrar långivaren endast räntan om Riksbanken höjer eller sänker styrräntan.
 • SMS-lån. Faktum är att räntan på SMS-lån både kan vara fast och rörlig. Vissa långivare har rörlig och vissa har fast. SMS-lån har ofta betydligt högre räntor än andra lånformer men vissa SMS-lån har relativt låg ränta.
 • Företagslån. Det finns tre varianter av ränta på företagslån i Sverige. Individuell ränta, fast ränta och fast månadskostnad i stället för ränta. Räntan kan både vara fast och rörlig.
Tips

Räntan på lån räknas i regel på årsbasis (årsränta). Har ett lån exempelvis 24% ränta så betalas 24/12 = 2 procent per månad av aktuellt skuldsaldo.

Ränta på sparande och investeringar

 • Sparkonton. Banken betalar ränta till dig som tack för att du sparar pengar hos dem på ett sparkonto. Räntan kan vara fast eller rörlig.
 • Obligationer. När du köper en obligation lånar du ut pengar till en regering eller ett företag och de betalar dig ränta under obligationens löptid.

Faktorer som kan påverka räntan

 1. Centralbankens styrränta. Riksbanken och andra centralbanker sätter styrräntan, som påverkar de allmänna räntenivåerna i ekonomin.
 2. Inflation. Hög inflation kan leda till högre räntor, eftersom långivare vill kompensera för minskad köpkraft.
 3. Kreditrisk. Ju högre risk för att låntagaren inte kan återbetala, desto högre ränta krävs för att kompensera långivaren.
 4. Ekonomiska förhållanden. Ekonomisk tillväxt, arbetslöshet och globala marknadsförhållanden påverkar räntan.

Innehåll reviderad Maj 31, 2024

Skribenter

Per Lindow
 • Per Lindow
 • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
 • LinkedIn
Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska