Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en schablonersättning som banker och långivare har rätt att ta ut vid förtidsinlösen av lån med bunden ränta som görs innan bindningstiden gått ut.

Lån som SMS-lån och privatlån har vanligtvis rörlig ränta, vilket innebär att dessa lån kan lösas i förtid utan att du behöver betala ränteskillnadsersättning. Har du däremot bunden ränta på ett bolån så har banken rätt till en ersättning genom ränteskillnadsersättning om lånet löses innan bindningstiden gått ut.

Varför tar banken ut ränteskillnadsersättning?

Banken har rätt att ta ut ränteskillnadsersättning enligt regler från Konsumentkreditlagen. Banken har rätt att täcka upp för de förluster som banken gör när du betalar av ditt lån i förtid.

För att kunna räkna ut hur mycket ränteskillnadsersättning som banken skall få tas en jämförelseränta fram. Denna ränta baseras på räntor som är dagsaktuella på bostadsobligationer.

Kan banken alltid ta ut ränteskillnadsersättning?

Det beror på vilket lån du har tagit. Om du till exempel tagit ett lån som är bundet så har banken rätt att ta ut ränteskillnadsersättning. De har dock inte rätt att ta ut full ersättning. Därför skall det alltid göras en jämförelseränta.

Du som konsument skyddas alltid av regler som finns i konsumentkreditlagen. Detta innefattar bland annat om hur jämförelseräntan skall beräknas.

Hur beräknas jämförelseräntan?

Det var år 2014 som en ny beräkningsmodell togs fram för att göra det mer förmånligt för kunder att lösa in sina lån i förtid.

För att beräkna hur mycket jämförelseräntan ligger på jämför man din bundna ränta med en framtagen ränta. Långivaren är som sagt skyldig att begränsa sin förlust så mycket som möjligt. Därför kan långivaren lägga till 1 procentenhet då det är mycket bättre avkastning är räntan på bostadsobligationer.

Detta påslag är dock en fördel för konsumenten då det minskar skillnaden mellan jämförelseräntan och din egna bundna ränta.

Beräkna ränteskillnadsersättningen

Du kan själv beräkna ränteskillnadsersättningen om du vill. Då får du inte exakt reda hur mycket det kommer bli men kan se på ett ungefär.

För att beräkna ränteskillnadsersättningen så bör du ta hänsyn till följande: Kapitalskulden gånger tid kvar i år till nästa villkorsändringsdag. Därefter tar du det gånger ränteskillnaden (vilket är kundräntan minus jämförelseräntan). På så sätt kan du få en bättre bild över hur stort eller litet belopp du kommer behöva betala. Vill du veta den exakta summan är ett tips att kontakta banken där du har lånet.

Exempel då du behöver betala ränteskillnadsersättning

Tre vanliga exempel då du tvingas betala ränteskillnadsersättning är om du:

  1. Flyttar ditt lån till en annan bank
  2. Säljer din bostad och måste lösa in lånet
  3. Köper ny bostad, tar ett nytt lån och löser det gamla lånet

Det finns med andra ord några olika scenarion där du kan tänkas behöva betala in denna ersättning. Förutsättningen är att du har bunden boränta. Har du rörlig ränta behöver du inte betala in ränteskillnadsersättning. Det finns både för- och nackdelar med bunden och rörlig ränta. 

Frågor om ränteskillnadsersättning

Hur räknar jag ut ränteskillnadsersättning?

Kan jag deklarera ränteskillnadsersättning?

Kan jag undvika ränteskillnadsersättning?

Varför skall jag betala ränteskillnadsersättning?

Innehåll reviderad Aug 25, 2023

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
  • LinkedIn
Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska