Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen är ett skydd för konsumenter. Det är en lag som reglerar hur krediter får ges till konsument från företag. Lagen skapades för att skydda enskilda konsumenter för att ingå avtal med ofördelaktiga villkor. Lagen är indispositiv, det innebär att den är till fördel för konsumenten.

Här går vi igenom vad lagen innebär och hur den skyddar dig som konsument.

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen skyddar, precis som namnet antyder, konsumenter som ingår köp på kredit. Kreditköp är när konsumenten köper på del- eller avbetalning. Pengarna för köpet finansieras således av att konsumenten lånar pengar av säljaren eller en annan kreditgivare för köpet.

Lagen innefattar ett flertal områden som köp på kredit, så kallad god kreditgivningssed och marknadsföring. Lagen har ändrats ett flertal gånger och stärktes betydligt under 2018. Då utökades konsumentkreditlagen med ett tillägg som går under namnet högkostnadskredit.Tillägget innebär att det finns ett tak för ränta och kostnader.

Sammanfattningsvis gäller lagen vid:

  • Krediter som ges till privatpersoner av företag
  • Så kallade högkostnadskrediter
  • Inköp av varor på av- eller delbetalning

Konsumentverket säkerställer att konsumentkreditlagen efterlevs

Tillsynen av konsumentkreditlagen sköts av Konsumentverket. Dock undantas Kronofogdemyndigheten och Riksbanken från denna tillsyn, tillsynen av dessa sköts istället av Finansinspektionen (FI).

Konsumentverket är en myndighet som skapades för att skydda konsumenternas intressen.Utöver tillsyn ger man även information och vägledning om konsumentens rättigheter. Varje år får man in flera tusen anmälningar från konsumenter. Man arbetar både med anmälningar och egen granskande verksamhet för att kontakta de företag som inte följer lagen.

Om Konsumentverket upplever att ett företag brutit mot lagen kan de dra företaget inför rätta i en domstol. Om du som konsument upplever att en säljare eller kreditgivare bryter mot lagen kan du enkelt anmäla detta direkt på Konsumentverkets hemsida.

När Konsumentverket utför tillsyn begär de att få tillgång till de dokument som behövs vid en inspektion. Om företaget inte lämnar ut dokumenten kan de föreläggas med vite. Företag som vill överklaga kan föra överklagan till en förvaltningsdomstol.

God kreditgivningssed är en viktig del av lagen

Konsumentkreditlagen stipulerar att alla företag ska följa något som kallas för god kreditgivningssed. Det innebär i praktiken att företaget inte endast ska se till sina egna intressen utan även till konsumentens intressen.

God kreditgivningssed ska följas både före ett avtal har ingåtts och under hela avtalets längd. Enligt god kreditgivningssed ska ett företag alltid uppträda som att konsumentens kredit har en verklig betydelse för dennes ekonomiska situation.

Det här säger konsumentkreditlagen om kreditprövning

Om du som privatperson vill ta ett lån utan UC kan det vara bra att läsa på om vad lagen säger om detta. Enligt konsumentkreditlagen måste alla långivande företag göra en kreditprövning för att säkerställa att låntagaren kan betala tillbaka och har en tillräckligt stabil ekonomisk situation för att göra detta. Företag som vägrar ge en kredit är skyldigt att tala om orsakerna.

Vad lagen säger om återbetalning av krediter

Enligt kreditkonsumentlagen har en konsument alltid rätt att betala tillbaka krediter på förhand. Om räntan är rörlig gör reglerna gällande att kreditgivaren, vanligen, inte kan kräva någon extra avgift.

Om räntan däremot är bunden (t ex vid ett bolån) kan kreditgivaren ta ut en ränteskillnadsersättning.

Om konsumenten inte betalar tillbaka enligt avtalet kan den som gett krediten avbryta avtalet. Då kan konsumenten bli tvungen att betala tillbaka hela den summa som finns kvar med omedelbar verkan.

I vissa fall kan kreditgivaren kräva förskottsbetalning. Detta gäller endast om detta finns nedskrivet i avtalet och om det finns förfallna belopp.

Bestämmelser om hur krediter får marknadsföras

En viktig del av kreditkonsumentlagen ät bestämmelser om hur krediter får marknadsföras. Som vi tidigare nämnt är lagen tänkt att alltid verka till konsumentens fördel. Det innebär att marknadsföring av krediter ska vara tydlig och att den effektiva räntan alltid måste uppges. Utöver detta måste även avgifter, ränta, löptid, kapitalkostnader och kreditbelopp noggrant anges.

Lagen stipulerar att all information ska vara klar och kortfattad så att den ska vara enkelt för konsumenten att förstå och ta till sig denna.

Om det rör sig om en högkostnadskredit måste kreditgivaren även framhålla att skuldsättning kan vara förenat med risk, dessutom måste det framgå var konsumenter kan få hjälp vid skuldsättning. I lagen finns 19 olika punkter som klargör vilken information som behöver tydliggöras av kreditgivaren.

Vanliga frågor om kreditkonsumentlagen

Gäller kreditkonsumentlagen när man handlar på faktura?

Hur anmäler man företag som bryter mot konsumentkreditlagen?

Kan man ångra ett kreditavtal?

Vad är ett kreditavtal?

Vad innebär kostnadstak för högkostnadskrediter?

Innehåll reviderad Jul 13, 2023

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
  • LinkedIn
Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska