Köp preferensaktier med förtur till utdelning

Preferensaktier kallas även preffar eller pref aktier och förkortas vid aktiehandel som "Pref". Vi listar aktiemäklare som erbjuder handel med preferensaktier och lär dig som inte är insatt mer om vad en preferensaktie är.

Handla preferensaktier

Att investera i preferensaktier är alltid förenat med risker. Investeringar kan både öka och minska i värde. Det inte är säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Dina val är vår första prioritet.

FinansFreak anser att alla människor och konsumenter skall kunna fatta ekonomiska beslut med tillförsikt och inte göra förhastade beslut. FinansFreak består av nördar med mångårig erfarenhet inom finansbranschen. Vi har skapat verktyg som vägleder och hjälper dig att göra de bästa finansiella valen. Stolta över att all information och alla bedömningar på sajten är objektiva, enkla och gratis.

En del av företagen som listas på webbplatsen är våra partners som kompenserar oss för förmedlade konverteringar. Det kan påverka vilka produkter och tjänster vi listar och recenserar samt var och hur de visas på webbplatsen. Alla bedömningar är dock våra egna, ingen partner kan betala oss för att få positiva omdömen. Läs mer om hur vi arbetar.

Här kan du köpa preferensaktier

Sortera
Egenskaper

Jämför 2 partners för preferensaktier.

Avanza

Avanza preferensaktier

Courtagefritt

Upp till 50 000 kr

Mobilapp

Ja

Lägst courtage

0–99 kr

Portföljbelåning

Ja

 • Portföljbelåning Ja
 • Rörligt courtage 0–0,25 %
 • Säkerhet Kontrolleras av finansinspektionen
 • Åldergräns Obegränsat (Målsmans OK krävs för minderåriga)
 • Kapitalförsäkring Ja
 • Automatisk förvaltning Ja, Avanza Auto
 • Handla cryptovalutor Ja (Bara via certifikat)
 • Social handelsplattform Nej
 • Investerarskydd Ja
 • Ett av marknadens största utbud av aktier
 • Använd aktiegenerator eller köp aktier manuellt
 • Sätt in pengar via Trustly eller banköverföring

Nordnet

Nordnet preferensaktier

Courtagefritt

Upp till 50 000 kr

Mobilapp

Nej

Lägst courtage

0–99 kr

Portföljbelåning

Ja

 • Portföljbelåning Ja
 • Rörligt courtage 0–0,25 %
 • Säkerhet Kontrolleras av finansinspektionen
 • Åldergräns Obegränsat (Målsmans OK krävs för minderåriga)
 • Kapitalförsäkring Ja
 • Automatisk förvaltning Ja, Nordnet Robosave
 • Handla cryptovalutor Ja (Bara via certifikat)
 • Social handelsplattform Ja, Shareville
 • Investerarskydd Ja
 • Stark konkurrent till Avanza för handel med aktier
 • Köp aktier med Bull & Bear
 • Sätt in pengar med Swish eller banköverföring
 • Få tips och kunskap i sociala nätverket Shareville
 • Inte lika enkelt och stilrent gränssnitt som Avanza

Topplista bästa preferensaktierna

Vilken preferensaktie som är bäst är upp till dig själv att avgöra. Vi kan däremot lista de preferensaktier som är mest populära genom antalet ägare.

Preferensaktie Utveckling 1 år Köp
Heimstaden Pref -40,31% Hos Avanza
ALM Equity Pref -18,79% Hos Avanza
NP3 Fastigheter Pref -3,06% Hos Avanza
Volati Pref -3,17% Hos Avanza
K2A Knaust & Andersson Pref -19,66% Hos Avanza
Sdiptech Pref -0,43% Hos Avanza
Aros Bostadsutveckling Pref B -4,45% Hos Avanza
Navigo Invest Pref -10,70% Hos Avanza

Statistik senast uppdaterad jan 2024.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier är en typ av aktier som ger ägaren vissa förmåner och preferenser jämfört med vanliga aktier. Dessa förmåner kan variera beroende på företagets stadgar och villkor, men vanliga preferenser inkluderar vanligtvis företrädesrätt till utdelning och företrädesrätt vid företagets likvidation.

Man kan säga att en preferensaktie är en blandning mellan en aktie och företagsobligation. Juridiskt sett är preferensaktien en aktie men den beter sig mer som en obligation för dig som investerare.

Preferensaktien kan liknas vid ett lån eftersom företaget vanligtvis kallar tillbaka preferensaktien när de har fått in det kapital de behöver. Det innebär att du som ägare av preferensaktien får utdelning (på liknande sätt som ränta) under en viss period. Efter det köper företaget tillbaka aktien från dig till ett förutbestämt pris och "lånet" är då återbetalat.

För vem passar preferensaktier?

Är du osäker på om du ska satsa på vanliga aktier (stamaktier) eller preferensaktier? Preferensaktier kan vara bra att ha i sin portfölj för att öka hävstångseffekten och sprida ut riskerna.

I regel kan man säga att preferensaktier kan passa bra för dig som vill:

 • Investera till lägre risk än stamaktier
 • Ha en stabil och regelbunden utdelning varje kvartal
 • Öka chansen att få tillbaka investerade pengar vid en eventuell konkurs
 • Ha förtur på aktieutdelningar

Förtur innebär inte garanti till utdelning

Att du äger en preferensaktie med förtur till utdelning innebär inte att du garanterat får utdelning. Om bolaget hamnar i ekonomiska svårigheter kan det besluta att inte dela ut någon utdelning till aktieägarna.

Välj mellan fyra typer av preferensaktier

Innan du börjar köpa på dig preferensaktier är det viktigt att känna till de fyra olika typerna som finns.

 1. Kumulativa preferensaktier
 2. Icke-kumulativa preferensaktier
 3. Deltagande preferensaktier
 4. Konvertibla preferensaktier

Kumulativa preferensaktier

Kumulativa preferensaktier ger aktieägarna rätt till ackumulerad utdelning som måste betalas ut innan utdelning ges till innehavare av vanliga aktier. Om utdelning missas ackumuleras den och måste betalas ut senare.

Bolaget kan vanligtvis kalla tillbaka dessa aktier efter att de har fått in tillräckligt med kapital, vilket fungerar som en form av lånåterbetalning.

Icke-kumulativa preferensaktier

Icke-kumulativa preferensaktier ger aktieägarna rätt till utdelning, men eventuell obetald utdelning ackumuleras inte om den missas. Om utdelning inte betalas ut i ett år förfaller den och aktieägarna har ingen rätt att kräva den senare.

Bolaget är inte skyldigt att betala tillbaka obetalad utdelning och har vanligtvis ingen skyldighet att kalla tillbaka dessa aktier.

Deltagande preferensaktier

Deltagande preferensaktier ger aktieägarna rätt till en förutbestämd utdelning samt möjlighet att dela på företagets vinstutdelning utöver den förutbestämda utdelningen.

Om företaget genererar högre vinst kan aktieägarna med deltagande preferensaktier få en extra andel av vinsten utöver den garanterade utdelningen. Det ger aktieägarna en möjlighet att delta i företagets framgångar och ökade vinster utöver den fasta utdelningen.

Konvertibla preferensaktier

Konvertibla preferensaktier ger dig som aktieägare möjlighet att konvertera dina preferensaktier till vanliga aktier efter en viss tid eller under vissa förutsättningar. Det innebär att aktieägarna har flexibiliteten att byta sina preferensaktier mot vanliga aktier och få därigenom del i ägandet av bolaget.

Konverteringen kan ske till ett förutbestämt omvandlingsförhållande och ger aktieägarna potential att dra nytta av eventuell värdestegring och ökade förmåner som är förknippade med vanliga aktier.

Därför ger bolag ge ut preferensaktier

Bolag som är i behov av kapital kan ta banklån eller ge ut obligationer. Dessa alternativ ökar dock bolagets skuldsättning.

Med preferensaktier ökar bara bolagets aktiekapital i balansräkningen. I kreditgivare och rating-bolags ögon ökar aktiekapitalet och skuldsättningen med hälften när bolag ger ut preferensaktier.

Eftersom utdelning inte måste ske om det ekonomiskt går dåligt för bolaget innebär preferensaktier större flexibilitet. Däremot kan det bli dyrt att skjuta upp utdelningar, så länge det inte är icke-kumulativa preferensaktier, eftersom räntan på innestående utdelning i regel är hög.

För att få in mer kapital kan bolag givetvis göra en vanlig emission med stamaktier. Det späder dock ut koncentrationen av stamaktierna, vilket inte alltid är önskvärt.

Under de senaste åren har antalet preferensaktier sjunkit och D-aktierna har ökat, till stor del för att D-aktier har mindre åtaganden gentemot sina innehavare.

Mest fastighetsbolag som har preffar

I Sverige är det mestadels fastighetsbolag som har preferensaktier. Fastighetsbolag har stort behov av kapital och hög kreditvärdighet för att kunna få banklån. Då preferensaktier inte belastar balansräkningen lika mycket kan det bli lättare att få banklån genom att ge ut preferensaktier som en del av kapitalanskaffningen.

En annan kategori av bolag som ger ut preferensaktier är dom som har en ansträngd balansräkning, exempelvis Eniro och Footway.

Innehåll reviderad Jan 17, 2024

Skribenter

Per Lindow
 • Per Lindow
 • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
 • LinkedIn
Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska