Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskredit är ett begrepp som finns beskrivet och reglerat i svensk lag. Den här typen av lån och krediter har en effektiv ränta på minst 30 procent, plus den aktuella referensräntan.

Vintern 2023 är styrräntan 4%, vilket innebär att alla lån och krediter som har en effektiv ränta på 34% eller mer räknas som högkostnadskrediter.

En högkostnadskredit måste ha en särskild upplysning om riskerna att skuldsätta sig med så hög ränta.

Konsumentkreditlagen reglerar högkostnadskrediter

Utmärkande för en högkostnadskredit är den höga räntan. I samband med att allt fler tog så kallade SMS-lån och skuldsatte sig djupt så skärptes lagstiftningen drastiskt.

Konsumentkreditlagen uppdaterades den 1 september 2018 med direktiv om exempelvis måttfull marknadsföring – allt i syfte att stärka konsumentskyddet. Varje högkostnadskredit ska ha en varning. Där ska också finnas information om var du kan vända dig för att få stöd och hjälp med budget- och skuldrådgivning, vilket kan vara ett bättre alternativ än snabba pengar via en högkostnadskredit.

Räntor i en högkostnadskredit

En högkostnadskredit har mycket höga räntor. Hur hög räntan är avgörs utifrån effektiv ränta plus den rådande referensräntan.

Högkostnadskrediter kan dock inte ha hur hög ränta som helst. Regeringen beslutade att inget lån eller kredit får ha en högre nominell ränta än på 40% plus fastslagen referensränta.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är består av två delar: nominell ränta och lånets alla avgifter.

Nominell ränta är enbart årsräntan för själva lånet. Det är den ränta som många kreditgivare visar i första hand och den effektiva räntan kan finnas angivet längre ner.

Avgifter kan vara exempelvis aviavgift och uppläggningsavgift. Tillsammans bildar det den effektiva räntan som ger en bild över lånets totalkostnad.

Referensränta

Referensränta är en ränta som Riksbanken fastställer cirka fem gånger om året. Utifrån referensräntan justeras rörlig ränta på lån upp respektive ner.

Kostnadstak på högkostnadskredit

Det finns ett kostnadstak som gäller för högkostnadskrediter. Som låntagare kommer du aldrig att betala tillbaka mer i kostnader och avgifter än själva lånebeloppet.

Lånar du 10 000 kr kommer du maximalt att ha betalat 20 000 kr när lånet är helt återbetalt – där 10 000 kr är själva lånesumman och upp till 10 000 kr är räntor och avgifter.

Kostnadstaket omfattar följande kostnader i en högkostnadskredit:

  • Högkostnadskreditens räntor
  • Avgifter som exempelvis uppläggningsavgift
  • Försäkring som kan krävas för att teckna en högkostnadskredit
  • Dröjsmålsräntor vid sen betalning
  • Avgifter som tillkommer vid exempelvis ett inkassokrav

En del kostnader och avgifter ingår inte i kostnadstaket. Om lånet inte återbetalas och går vidare till Kronofogden så går de kostnaderna utöver själva högkostnadskrediten.

Använda en högkostnadskredit

Högkostnadskredit är en typ av kredit som privatpersoner avråds från att ansöka om. Det är på grund av de höga räntor och stora kostnader som dom kan vara förenade med.

Lånebeloppet är generellt väldigt lågt och återbetalningstiden kan både vara kort och lång. Det finns flera andra alternativ som istället rekommenderas, exempelvis lån från någon i familjen eller vänner.

De tillfällen då en högkostnadskredit vanligtvis används är när personener är i behov av ett lån med direkt utbetalning eller för att låna pengar snabbt. Det kan handla om behov av kapital för att lösa oförutsedda utgifter till nästa löning.

I samband med en låneansökan är det viktigt att alltid läsa igenom de villkor som finns. Där ska det tydligt framgå aktuell ränta, återbetalningstid samt övriga avgifter. Om lånet inte återbetalas i tid kan dyra avgifter snabbt tillkomma vilket är ett kännetecken för högkostnadskrediter.

Vanliga frågor om en högkostnadskredit

Är högkostnadskredit ett bra alternativ?

Hur mycket kan en högkostnadskredit kosta?

Vad är en högkostnadskredit?

Vad händer om jag inte kan betala min högkostnadskredit?

Vad kännetecknar en högkostnadskredit?

Innehåll reviderad Nov 18, 2023

Skribenter

Per Lindow
  • Per Lindow
  • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
  • LinkedIn
Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska