Trots fast jobb får Sveriges unga inte låna pengar

Som ung i Sverige 2019 riskerar du att hamna utanför bostadsmarknaden. Heltidsjobb och sparade pengar till kontantinsatsen spelar ingen roll. I hälften av Sveriges större städer nekas unga vuxna ett bolån.

Trots fast jobb får Sveriges unga inte låna pengar

Per Eriksson

Trots fast jobb får Sveriges unga inte låna pengar

I många städer är hyresrätternas köer långa, trots att man stått i kö i flera år är det svårt att få en lägenhet. Ett bostadslån blir då förutsättningen för att man ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden.

I en färsk rapport från Skandia har man kartlagt var en 28-åring kan köpa en normalstor etta i 25 av Sveriges största städer.

Den genomsnittliga åldern då man etablerar sig på arbetsmarknaden i Sverige är just 28 år, därmed är denna siffra representativ för när man får sitt första fasta arbete.

Beräkningarna har gjorts enligt de amorteringskrav som gäller och med en belåningsgrad på 85 %. Undersökningen visar att en genomsnittlig 28-åring i 13 av 25 svenska större städer nekas bolån.

Det räcker alltså inte med fast anställning och ett sparkonto om du vill låna pengar till din första lägenhet.

Anledningen till att det ser ut på det här viset kan dels vara striktare bolånetak och skärpta kreditregler såsom de nya amorteringskraven som infördes av Finansinspektionen i juni 2016 och som skärptes ytterligare i mars 2018.

Sedan har naturligtvis den stora prisökningen på bostadsmarknaden spelat in.

Skandia Banks VD Johanna Cerwall tycker att det är positivt att amorteringskulturen har förändrats men de nya reglerna får orimliga konsekvenser för dagens unga vuxna.

För att underlätta något ser Cerwall en möjlighet i att bankerna kan få större utrymme att tillämpa amorteringsfria perioder så att fler ungdomar ska kunna stå på egna ben.

Innehåll reviderad Jun 12, 2019

Skribenter

Per Eriksson
Fortsatt högt hushållssparande under 2021

Fortsatt högt hushållssparande under 2021

Färska siffror från Statistikmyndigheten och Finansinspektionen visar att hushållssparandet är fortsatt högt i Sverige. Framförallt inom aktier, fonder och privata försäkringar.

Stigande bolåneräntor

Så bör du tänka när boräntorna stiger

De förändrade penningpolitiska planerna indikerar att Riksbanken kan höja reporäntan redan våren 2022. Bolåneräntorna har börjat höjas, vilket påverkar både nya som befintliga låntagare.

Räknar på boränta

Stefan Ingves: Bolåneräntorna kommer fördubblas

Bolåneräntan kan komma att fördubblas de kommande åren enligt Riksbankschefen Stefan Ingves. Många bolån har rörlig ränta och Stefan kan inte utesluta att enskilda hushåll kan komma i kläm..