Stapeldiagram

Den svenska spelsajten CasinoFeber har genomfört en marknadsundersökning för att undersöka låntagares konsumtionsvanor. FinansFreak summerar det viktigaste från enkäten.

Enkätstudie för svenska lånemarknaden

Per Lindow

Spelsajten CasinoFeber har gjort en enkätundersökning, Lånetempen, för att kartlägga svenska låntagares konsumtionsvanor. Undersökningen har en fördjupning på spel om pengar, men den innehåller statistik och data som är intressant för oss som är inriktade på lån, sparande och investeringar.

Dessa personer svarade på undersökningen

 • 1000 personer valdes ut som fick svara på enkäten
 • Dom hade tagit någon typ av privatlån eller köpt på avbetalning någon gång de senaste tolv månderna
 • Undersökningen pågick från 12/10 till 6/11 2023

Observera att vi inte med säkerhet kan säga att resultatet från undersökningen är statistiskt signifikant. En större mängd deltagare hade kunnat få statistiken att se annorlunda ut.

Av deltagarna var

 • 53% kvinnor
 • 41% mellan 35-50 år gamla
 • 40% som hade gymnasial utbildning eller lägre
 • 27% tjänade 30 001 – 40 000 kr och 21% tjänade 20 001 – 30 000 kr

Deltagarnas lån

Nedan listar vi de mest intressanta lånen som deltagarna i undersökningen hade. Frågan hade flersvarsalterantiv, vilket innebär att en person kan ha en eller flera typer av dessa lån.

 1. Köpt på avbetalning – 62%
 2. Blancolån – 22%
 3. Lån från vänner/familj – 21%
 4. Bolån15%
 5. Studielån – 12%
 6. Hopbakslån eller lån för att betala fakturor/lån – 12%
 7. Billån hos återförsäljare8%
 8. SMS-lån – 6%
 9. Lån för investeringar – 6%
 10. Leasingbil – 5%

Här trodde vi att en större andel hade ha tagit SMS-lån. Annars ser statistiken ut att stämma bra överens med den statistik FinansFreak har från sina besökare.

Detta används samlingslån till

På FinansFreak vet vi att det är populärt att använda hopbakslån för att samla ihop flera lån, krediter och avbetalningar till ett större lån med bättre villkor. CasinoFebers undersökning tittade närmare på vad deltagarna hade använt samlingslån till.

Av de 120 personerna som svarade att dom tagit lån för att betala andra lån/fakturor var det 115 personer som uppgav syftet med det.

 1. Sänka kostnader på andra lån – 49%
 2. Kreditkortsskulder – 25%
 3. Betala av lån över 25 000 SEK – 23%
 4. Betala "köp nu betala senare"-fakturor – 17%
 5. Betala av lån under 25 000 SEK – 14%
 6. Betala av lån av annan anledning – 9%

Andelen personer som tagit hopbakslån för att betala kreditkortsskulder är enligt oss förvånansvärt hög och sticker ut i statistiken. Nästan 29 av 115 personer för att vara exakt. Det talar för att kreditkort kan vara skuldfälla för många personer.

Investeringslån

Att låna pengar för att investera är inte helt ovanligt. Vi såg framför allt en enorm ökning av detta innan Riksbanken började höja styrräntan 2018. Nätmäklare som exempelvis Avanza erbjuder till och med lån för att investera i värdepapper.

Lånetempen visade att 5,6% av deltagarna hade tagit lån till investeringar. Av dessa svarade 56 personer att dom:

 1. Lånat till aktier50%
 2. Lånat till fonder25%
 3. Lånat till finansiella tillgångar – 21%
 4. Lånat till kryptovaluta – 5%

Antal nya lån senaste året

Av de tusen personer som deltog i undersökningen svarade 577 personer att dom hade tagit ett eller fler lån de senaste 12 månaderna.

 • 1 lån – 44%
 • 2 lån – 19%
 • 3 lån – 6%
 • 4 lån – 2%
 • 5 lån – 3%
 • 6 eller fler lån – 2%

Vi vet inte vilken typ av lån det rör sig om, men 75 av de 577 personerna har tagit 3 eller fler lån, vilket är en hög siffra enligt oss.

Fem personer uppgav dessutom att dom hade tagit ett nytt lån i månaden i snitt.

Så noga kontrolleras den effektiva räntan

CasinoFeber frågade även hur noggrant låntagarna kontrollerar den effektiva räntan när dom tar ett lån. 937 personer svarade på frågan som gav resultatet:

 • Kontrolleras mycket noga – 46%
 • Kontrolleras ganska noga – 33%
 • Kontrolleras inte så noga – 12%
 • Kontrolleras inte alls – 3%
 • Är ej säker på vad effektiv ränta är – 6%

Det är positivt att majoriteten av låntagarna kontrollerar den effektiva räntan ganska eller mycket noga. En högre siffra än vad vi på FinansFreak hade trott.

Ekonomifrågor

CasinoFebers enkätundersökning innehöll dessutom två ekonomifrågor för att undersöka deltagarnas ekonomiska kunskaper.

1) Intjänad ränta på sparkonto

Tänk dig att någon sätter in 100 kronor på ett sparkonto med en garanterad ränta på 2 % per år. Det görs inga ytterligare insättningar på kontot och det tas inte ut några pengar. Hur mycket skulle det finnas på kontot (före skatt) i slutet av det femte året när räntebetalningen är gjord?

Det rätta svaret är mer än 110 kr. Svaren blev:

 1. Mer än 110 kr – 47%
 2. Exakt 110 kr – 20%
 3. Har absolut ingen aning – 17%
 4. Mindre än 110 kr – 10%
 5. Omöjligt att svara på utifrån informationen – 6%

2) Sparränta kontra inflation

Anta att räntan på ditt sparkonto är 3 procent och inflationen är 4 procent. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du då vid årets slut kunna köpa…

Det rätta svaret är mindre. Svaren blev:

 1. Mindre – 53%
 2. Har absolut ingen aning – 31%
 3. Omöjligt att svara på utifrån informationen – 6%
 4. Mer – 5%
 5. Lika mycket – 5%

Delvis bristande ekonomikunskaper

 • På båda frågorna var det nästan 50% av de svarande som kunde rätt svar.
 • På fråga ett var det 58% av männen och 38% av kvinnorna som svarade rätt.
 • På fråga två var det 70% av männen och 39% av kvinnorna som svarade rätt.

Svaren talar för att det finns bristande kunskaper i grundläggande ekonomi bland svenska låntagare, framför allt bland kvinnor.

Är kunskapen om räntor och grundläggande ekonomi så låg bland svenskar kanske det är dags att införa det som krav i skolans grundläggande matematik eller hemkunskap.

Innehåll reviderad Apr 15, 2024

Skribenter

Per Lindow
 • Per Lindow
 • Per Lindow skriver om lån, sparande och investeringar för FinansFreak. Besitter mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi och har granskat kreditgivare sedan SMS-lånen kom till Sverige. Läs mer om Per
 • LinkedIn
Privatlån
Privatlån
SMS-lån
SMS-lån
Bolån
Bolån
Investera
Investera
Ikon utforska mer
Utforska